• Bize Ulaşın
  • 185
  • WhatsApp İhbar Hattı
  • 05521010185

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvarımız içme ve kullanma suyu alanında deney faaliyetlerini yürütmekte olup, teknik açıdan kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir anlayışla; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik prensipleri doğrultusunda; uygun metod, cihaz ve uzman personelimizin yer aldığı, iyi bir mesleki çalışma ve teknik uygulama ile zamanında ölçüm ve analiz  hizmetleri sunmakta ve vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmetlerini; ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, gerekli güvenirlilik ve süratte yerine getirmeyi ilke olarak benimsemiştir. Bu faaliyetler laboratuvar desteğinde; sistematik, detaylı, analitik, disiplinli, süreklilik arz eden ve profesyonelce bir yaklaşımla gerçekleştirilmekte olup,
 TİSKİ Genel Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında olan içme-kullanma suyu kalite kontrol analizleri, arıtma tesisleri proseslerinin kontrol edilmesi amacıyla alınan numunelerin analizleri, arıtma tesisleri giriş-çıkış suyunun kontrolleri, su kaynaklarının takibi, abone şikayetleri nedeniyle alınan numuneler, özel talep analizlerini;
Gerçek Kişiler, Tüzel kişiler, ve/veya Kamu Kuruluşları tarafından getirilen İçme ve Kullanma Suyu numunelerinin ilgili mevzuatlar kapsamında analizlerinin yapılması, yaptırılması raporlanması ve analiz sonuçlarının talep sahiplerine bildirilmesini;
TİSKİ Genel Müdürlüğü Esiroğlu Merkez Laboratuvarı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyunu kontrol etmek amacıyla alınan numunelerde ilgili yönetmeliklere aykırılığın tespit edilmesi durumunda derhal düzeltici faaliyetler başlatılması ve tekrar numuneleri alarak uygunsuzluk takibinin yapılmasını;
Laboratuvarımızda yapılan bütün analizlerin raporlanması ve raporlanan analiz sonuçlarının arşivlenmesi,
TİSKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı içindeki yerleşimlere ait içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuna yönelik klorlama sistemlerinin kurulması, işletilmesi, çevre ilçe ve bağlı yerleşimlerinde kurulan klorlama sistemlerini işler vaziyette işletilmek üzere ilgili Daire Başkanlıklarına devri, talep halinde bakım, onarım, yeni montaj ve klor ihtiyaçlarının temini ile malzeme desteği verme görevlerini yürütmektedir.
Merkez laboratuvarı olarak sahip olduğumuz ileri teknolojik cihaz donanımı ve eğitimli, yetkin ve dinamik personel kadrosuyla laboratuvarımız kalitesini ve analiz çeşitliliğini sürekli arttırarak öncü olmayı, ölçüm, analiz ve test kalitesinde mükemmele ulaşmayı sağlayacak donanım ve malzemeleri seçerek almayı, Ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre ölçüm ve analizleri yapmayı, bu analizler için teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi ve  hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi kendine hedef belirlemiştir.

Esiroğlu Merkez Laboratuvarı

Esiroğlu Merkez Su Kalite Kontrol Laboratuvarı
Esiroğlu Merkez Laboratuvarımız kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı olmak üzere 2 laboratuvardan oluşmaktadır. Laboratuvarlarımız numune alma, numune kabul, raporlama ve deney birimlerinden oluşmaktadı...

devam...Laboratuvar cihaz ve materyalleri

Grafit fırın
Atomik Absorbsiyon spektrofotometresi
İyon Kromotografi cihazı
Spektrofotometreler
Oto Analizör
Termoreaktör
Klor Ölçüm cihazları
Etüvler
Soğutucular
Vakumlu Buharlı Ste...

devam...


Tüm hakları saklıdır © 2019 TİSKİ Genel Müdürlüğü-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.