• Bize Ulaşın
 • 185
 • WhatsApp İhbar Hattı
 • 05521010185

KONUT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler : 

 1. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)
 2. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 3. Her daireden 222,00₺ Katılım Payı, 6,00₺ plaka bedeli ve TİSKİ Genel Müdürlüğü tarifesi üzerinden 25 m³ suya karşılık Depozito Bedeli
 4. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
 5. Tapu Fotokopisi
 6. Sayaç Bilgileri (Marka, Seri Numarası, Endeks)

Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan binalar için ;

 1. Yapı Ruhsatı (26.07.2008'den önce alınan)
 2. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 3. Her daireden 222,00₺ Katılım Payı, 6,00₺ plaka bedeli ve TİSKİ Genel Müdürlüğü tarifesi üzerinden 25 m³ suya karşılık Depozito Bedeli
 4. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
 5. Sayaç Bilgileri (Marka, Seri Numarası, Endeks)

İŞYERİ ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :

 1. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)
 2. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 3. Vergi Numarası
 4. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
 5. 222,00₺ Katılım Payı, 6,00₺ plaka bedeli ve TİSKİ Genel Müdürlüğü tarifesi üzerinden 25 m³ suya karşılık Depozito Bedeli
 6. Tapu Fotokopisi
 7. Sayaç Bilgileri (Marka, Seri Numarası, Endeks)

Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan binalar için ;

 1. Yapı Ruhsatı (26.07.2008'den önce alınan)
 2. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 3. Vergi Numarası
 4. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
 5. 222,00₺ Katılım Payı, 6,00₺ plaka bedeli  ve TİSKİ Genel Müdürlüğü tarifesi üzerinden 25 m³ suya karşılık Depozito Bedeli
 6. Sayaç Bilgileri (Marka, Seri Numarası, Endeks)

İNŞAAT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :

 1. Yapı Ruhsatı
 2. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 3. Vergi Numarası
 4. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi
 5. 222 TL Katılım Payı, 6,00₺ plaka bedeli ve metrekareye göre değişen Depozito Bedeli
 6. Sayaç Bilgileri (Marka, Seri Numarası, Endeks)

ABONELİK DEVİR İŞLEMLERİ

Mevcut su aboneliği bulunan bir konut yada işyerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda devir işlemi yapılabilir.
Gerekli Belgeler :

 1. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 2. Sayacın güncel işareti
 3. Konut ve İşyeri Aboneliğinde, TİSKİ Genel Müdürlüğü tarifesi üzerinden 25 m³ suya karşılık Depozito Bedeli (Su kesik ise, 45,00₺ Açma Bedeli eklenir)
 4. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

ABONELİK İPTALİ

Su aboneliği bulunan bir konut yada işyerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir.
Gerekli Belgeler :

 1. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 2. Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

TESİSAT İPTALİ

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması yada büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir.
Gerekli Belgeler :

 1. İlgili belediyeden alınacak yıkım belgesi
 2. Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

GEÇİCİ KAPAMA / AÇMA

Aboneliği bulunan konut yada işyerinin uzun süre kullanılmayacak olması durumunda abonenin isteğine bağlı olarak geçici kapama işlemi yapılabilir. Geçici Kapama işlemi yapılan bir konut veya işyeri kullanılacak olması durumunda tekrar açma işlemi yapılabilir.
Gerekli Belgeler :

 1. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
 2. Sayacın güncel işareti

ÖNEMLİ NOTLAR : 

- Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen şehit, gazi ve engellilerin (engelliliğin % 40 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu veya engelli kimlik belgesi) durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir.
- Kamu Yararı güden dernek ve vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmalarını gerekmektedir.
- İmar Kanunu'nun 31.maddesine göre 26.07.2008 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için iskan belgesi (kullanma izin belgesi) gerekmektedir.
- Tüm işlemler noterden alınacak vekaletname ile başkası adına yapılabilmektedir.
- 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen yerlerden Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi istenir.

Tüm hakları saklıdır © 2019 TİSKİ Genel Müdürlüğü-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.