696 Sayılı KHK’nın 127 inci Maddesinin Geçici 24 üncü Maddesi Gereği Başvuru Sonuç Listeleri İlanı


TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

696 Sayılı KHK’nın 127 inci Maddesinin Geçici 24 üncü Maddesi Gereği Başvuru Sonuç Listeleri İlanı
 
24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların 34 üncü maddesinde belirtilen kriterler dâhilinde Tespit Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, gerekli şartları taşımadığından başvuruları reddedilen 83 (seksenüç) kişilik liste (Ek-1)’de, başvurusu kabul edilen 172 (Yüzyetmişiki) kişilik liste (Ek-2)’de gösterilmek suretiyle Tebliğin “İlan” başlıklı 35.maddesi gereğince www.tiski.gov.tr.adresinden ilan edilecek ve yükleniciye bildirilecektir.

01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarının 35 inci maddesinde yer alan “Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

       Başvuruları reddedilenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak Trabzon Valiliği bünyesinde oluşturulan itiraz komisyonuna itirazda bulunabileceklerdir.       


EK-1 : 696 SAYILI KHK GEREĞİ BAŞVURUSU RED EDİLENLER TIKLAYINIZ.
 
EK-2 : 696 SAYILI KHK GEREĞİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER TIKLAYINIZ.

DİĞER DUYURULAR

Tüm hakları TİSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına aittir. 2019 ©