Esiroğlu Merkez Su Kalite Kontrol Laboratuvarı
Esiroğlu Merkez Laboratuvarımız kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı olmak üzere 2 laboratuvardan oluşmaktadır. Laboratuvarlarımız numune alma, numune kabul, raporlama ve deney birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca laboratuvara bağlı mobil su kalite kontrol aracı ile arazide de bazı analizler yapılabilmektedir. Belirli bir program dahilinde Numune Alma birimi tarafından alınan numuneler laboratuvara getirilmekte ve numune kabulü yapılarak analizleri ilgili kişiler tarafından yapılarak raporlanıp arşivlenmektedir.
Laboratuvarlarımızda Esiroğlu Arıtma Tesisi işletme giriş ve çıkış suyu kontrollerinin yanı sıra İçme Suyu Daire Başkanlığımız bünyesindeki arıtma tesislerimizin giriş ve çıkış suyu kontrolleri de yapılmaktadır. 
Merkez laboratuvarımızda su kaynaklarımızın İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesine ve Arıtılmasına Dair Yönetmelik kapsamında takibi yapılmaktadır. İl genelinde şebekeye verilen içme sularının, su depolarının düzenli olarak kontrolü yapılarak numuneler alınmakta ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında analizleri yapılmaktadır. Abone şikâyetleri ve kaynağı belli olmayan arıza numuneleri de laboratuvarımızda analiz edilmekte olup analiz sonuçları ilgili kurum içi birimlere bildirilmektedir. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda numuneler alınarak vatandaşlara suları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca içme suyu olarak kullanılacak yüzeysel sular, kaynak suları ve kuyuların ilgili yönetmelikler kapsamında kontrolleri yapılarak kullanılabilirliği konusunda görüş bildirilmektedir.
Mikrobiyoloji laboratuvarımıza gelen numunelere Koliform, E-Koli analizleri yapılmakta olup gerek duyulduğunda C. Perfingens, Enterekok, P.aeruginosa, Salmonella analizleri de yapılabilmektedir.
Kimya Labotaruvarı
Kimya laboratuvarımızda  Atomik Absorbsiyon, İyon Kromotografi, Oto Analizör, Spektrofotometre gibi cihazlarla ağır metal analizleri, anyon ve katyon analizleri yapılmakta olup; aynı zamanda yaş kimya analizleri de yapılmaktadır.

Atomik Absorbsiyon Cihazı


Atomik absorbisyon cihazıyla Demir, Alüminyum, Mangan, Bakır, Çinko, Arsenik, Antimon, Nikel, Kurşun, Krom, Civa, Selenyum, Bor, Kadmiyum metallerinin ppb seviyesinde analizleri yapılmaktadır.
İyon Kromografi Cihazı


İyon kromografi cihazıyla,
Anyonlar: Florür, Bromür, Bromat, Klorür, Klorat, Klorit, Nitrit, Nitrat, Fosfat, Sülfat
Katyonlar: Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Lityum, Sodyum
Analizleri ppm ve ppb seviyesinde analiz edilmektedir.


Oto Analizör


Oto Analizör cihazıyla Siyanür, Fenol, Toplam Azot, MBAS, Nitrit, Nitrat analizleri ppb seviyesinde yapılmaktadır.

SpektrofotometreSpektrofotometre cihazıyla içme suyunda  bir çok anyon, katyon ve metal analizleri yapılmaktadır.
 
Ph, İletkenlik, Oksijen ölçümleri, Türbidimetre
Turbidimetre cihazımızla laboratuvara gelen numunelerin bulanıklık ölçümü, ph metre cihazıyla da Ph, İletkenlik Oksijen, TDS gibi analizler yapılmaktadır.

                             
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İçme suları kimyasal ve fiziksel açıdan içilebilirliği takip edildiği gibi  mikrobiyolojik olarak ta izlenmektedir. İl genelinde şebekeye verilen tüm sulardan numuneler alınarak mikrobiyolojik analizleri yapılmakta ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte olup, herhangi bir uygunsuzluk durumunda hemen düzeltici faaliyetler başlatılmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvarımızda Membran Filtrasyon yöntemiyle koloni sayısı ve EMS yöntemleri uygulanarak mikroorganzima tespiti yapılmaktadır. Laboratuvarımıza gelen numunelere Koliform, E-Koli ve C. Perfingens, Enterekok, P.aeruginosa, Salmonella analizleri yapılabilmektedir. 

                                            

Laborattuvarımızda bulunan cihaz ve materyaller
Grafit fırın
Atomik Absorbsiyon spektrofotometresi
İyon Kromotografi cihazı
Spektrofotometreler
Oto Analizör
Termoreaktör
Klor Ölçüm cihazları
Etüvler
Soğutucular
Vakumlu Buharlı Sterilizatörler
İnkübatörler
Otoklav
Ph Metreler
İletkenlik Ölçerler
Oksijenmetreler
Mikroskop
Su banyoları
Saf Su ve Ultra Saf Su cihazı
Manyetik karıştırıcılar
Hassas teraziler
Çeker Ocak
Dispenserler
Mambran Filtrasyon Sistemi
Digital Büretler
Otomatik Titratör
Otomatik Pipetler
Sıcaklık ve Nem Ölçüm Cihazları
Vakum Pompaları
Buzdolapları
Bunzen bekleri

FOTOĞRAF GALERİSİ

Tüm hakları TİSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına aittir. 2019 ©