Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları


Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları ektedir.

DOKÜMANLAR

Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları
(0 KB)

DİĞER DUYURULAR

  • Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Genel Müdürlüğümüzün 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda s
Tüm hakları TİSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına aittir. 2018 ©