• Gecikmiş dönem fatura borçlarınıza ait meblağ dönem fatura tutarının altındaki hanede belirtilmektedir. Bu meblağa ödeme tarihine kadar işleyecek gecikme zammı dahil edilmemiştir. Taksitlendirilen veya icra takibine konulan borçlar fatura üzerinde gösterilmezler. Dönem faturanızı aldığınızda geçmiş dönem borcu hanesini kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.
  • Borçlarınızı ödemeyi yapacağınız tarihe kadar işlemiş gecikme zammı ve gecikme zammı KDV'si ile birlikte ödemeniz gerekmektedir. Borçlarınıza aylık % 1,6 oranı üzerinden aylık olarak gecikme zammı uygulanır. 430 sayılı Tahsilat Genel Tebliği'nin 2. maddesi ve 5035 sayılı kanunla değişik 6183 sayılı kanunun 51. maddesi gereği ödemekte geciktiğiniz faturalar içinde yer alan Çevre Temizlik Vergisi'ne tahakkuk eden gecikme zammı asgari 1 TL olarak tahsil edilir.
  • Borçlarınızı dönemler halinde ödeyebilirsiniz.
  • Gecikmiş dönem fatura borçlarınızı ödemediğiniz takdirde suyunuz kapatılacaktır. Suyu kapatılan aboneler borçları ile birlikte su açma bedelini de ödemek zorundadırlar.
  • Geçmiş dönem fatura borçlarınızı tüm TİSKİ Şubeleri,  tiski.gov.tr, bankalar ve PTT online veznelerinden ödeyebilirsiniz.
  • Bir abonelikten ayrılacağınız zaman üzerinize kayıtlı olan aboneliği kapattırmayı ihmal etmeyiniz. Aksi halde, siz ayrıldıktan sonra yerinize suyu kullananlardan dolayı tahakkuk etmiş fatura borçlarından hukuken sorumlu olmaya devam edersiniz.