Aynı faturayı hem bankadan veya PTT'den, hem de TİSKİ veznelerinden ödeyen aboneler, her iki yerden alınan makbuzların aslı ile birlikte bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze bağlı Şube (Bölge) müdürlüklerimize  müracaat ederek mükerrer ödedikleri kısmın çekle veya dilekçede belirtecekleri banka hesaplarına (özellikle IBAN numaralarını yazmaları gerekmektedir)nakden iadesini veya bir sonraki dönem faturalarından mahsup edilmesini isteyebilirler. İade yapılacak kişi ile abone kaydı bulunan kişinin aynı olması gerekmektedir. Böyle bir duruma yol açılmaması için abonelerimize dikkatli olmalarını, bankadan otomatik ödeme talimatı vereceklerse henüz son ödeme tarihi gelmemiş faturalarını veznelerimize ödememelerini öneririz.