Konut Aboneleri İçin: Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 
 İşyeri Aboneleri İçin: Vergi Levhası veya İşyeri Açma Ruhsatı Fotokopisi + Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 
 Şirketler İçin: Yetki Belgesi veya Vekaletname + İmza Sirküsü + Nüfus Cüzdanı Fotokopisi + Vergi Levhası Fotokopisi
 
İLK TAKSİTLENDİRME İŞLEMİ BORÇ TAKİP SERVİSİ TARAFINDAN YAPILIR TAKSİTLER TİSKİ ONLINE VEZNELERİNE ÖDENEBİLİR.