Temin edilen su ile tahakkuk edilen suyun arasındaki fark kaçak su olarak ifade edilir. Kaçak suyun nedenleri ise Ticari Kaçaklar ve Fiziki Kaçaklar olarak ikiye ayrılır.

Ticari Kaçaklar, usulsüz kullanım, kaçak kullanım, abonesiz kullanım vb. kullanımlar olarak kabul edilir.

Fiziki Kaçaklar ise, suyun kaynağından abone bağlantısına kadar olan, ana iletim hatları, su depoları ile şebekelerden kaçan sular olarak kabul edilir.
Genel Müdürlüğümüzce yüzeye çıkmayan Fiziki Kaçakların tespiti için her İlçe Şube Müdürlüğünde Akustik Dinleme Cihazları ve dinleme ekipleri bulunmaktadır. Dinleme ekipleri, her gece program dâhilinde gece dinlemesi yaparak fiziki kaçakları tespit etmektedir.