Abone tesisatlarına takılı olan mevcut su sayaçları; çalışmama, patlak olma, periyodik muayene yapılmama (10 yılda bir muayene edilip damgalanmama), standart dışı olma, yüksek tüketime itiraz edilme gibi nedenlere bağlı olarak İdare tarafından değiştirilmektedir.

Sökülen su sayaçlarının kontrol ve muayene işlemleri, TİSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Sayaç İşleri Şube Müdürlüğü Sayaç Atölyesinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü nezaretinde yapılmaktadır.
Su sayaçlarının sökülme nedenleri:

1.İlişik kesme

2.Dilekçeli sökme

3.Tek sayaçtan çoklu sayaca geçme

4.Çoklu sayaçtan tekli sayaca geçme

5.Sayaç çap değişikliği

6.Patlak (ihbar)

7.Endeksin okunamaması

8.Kat karışıklığı

9.Sayacın çalışmaması (Abone dilekçeli)

10.İnşaatın bitimi

11.Yüksek su tüketimine itiraz nedeni ile

12.Tahsilat yapılamaması (Borç nedeniyle)

13.Damga nedeniyle (Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin 10 (on) yılda bir yaptırılması zorunludur.)

14.Standart dışı olması (Ekonomik ömrünü tamamlamış, kuru tip ve B ölçüm sınıfı altında kalan sayaçlar için)

Muayene işlemleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün bilgi ve denetiminde yapılmaktadır. Sökülen su sayaçları ile ilgili olarak, abonelerden sayaç tamir ve ayar ücreti alınmaktadır. Bu ücret, her yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tebliğlerine uygun olarak değişmektedir.
 
Su sayaçlarının muayenesi:

a.Tertibat muayenesi

b.İmalat muayenesi

c.Dayanıklılık muayenesi

d.Doğruluk muayenesi

e.Harekete geçme muayenesi

Şikâyet üzerine yapılan muayene
Su sayacının doğru çalışmadığı veya çalışmasından şüphe edildiği hallerde, yapılacak yazılı müracaat üzerine su sayacı yerinden sökülerek, TİSKİ Genel Müdürlüğü Su Sayacı ve Su Sayaç Yerleri Düzenleme Esasları Yönetmeliğinde açıklanan şekilde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından, TİSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Sayaç İşleri Şube Müdürlüğü Sayaç Atölyesinde şikâyet muayenesine tabi tutulur.
Abonenin itirazı sonuçlanana kadar abonenin suyunun borçtan kesilmemesi için otomatik izin verilir. Verilen izin gecikme cezasını durdurmaz. Abone isterse itirazlı faturayı ödeyebilir. Kontrole alınan su sayaç bilgileri, Sayaç Atölye Personeli tarafından sisteme işlenmekte; bu rapor doğrultusunda sistemde tahakkuk işlemleri gerçekleştirilmektedir.