Su sayacı, içinden geçen suyun hacmini sürekli olarak ölçmek, hafızaya almak ve göstermek üzere tasarlanmış ölçü aletidir. İdaremizde DN 20 mm anma çaplı, 190 mm boyunda, Q3 2,5 m3/h, R160, çok hüzmeli, kuru tip, hız esasına göre çalışan soğuk su sayacı kullanılmaktadır.