Su sayacı, içinden geçen suyun hacmini sürekli olarak ölçmek, hafızaya almak ve göstermek üzere tasarlanmış ölçü aletidir.
İdaremizde DN 20 mm anma çaplı, L=190 mm, B boyunda, türbinli, çok hüzmeli ve sayma tertibatı sudan korumalı (Gliserinli), kuru tip soğuk su sayacı kullanılmaktadır.
 
Söz konusu su sayacının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 75/33/AT Soğuk Su Sayaçları Yönetmeliğine göre anma debisi 1.5 m3/h; 204/22/AT MI - 001 Ölçü Aletleri Yönetmeliğine göre ise sürekli debisi 2.5 m3/h olmaktadır. Bu su sayacının hassasiyet sınıfı (metrolojik ölçüm) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 75/33/AT Soğuk Su Sayaçları Yönetmeliğine göre “B” olup; 2004/22 AT BI - 001 Ölçü Aletleri Yönetmeliğine göre ise ölçme (sınıfı) aralığı Q3 / Q1 “R 100” olmaktadır.