Abone Devir İşlemi Abonelik İçin Başvuru Evrakları


 1. MESKEN
  1. Tapu Fotokopisi
  2. Kira Kontratı(Kiracı için)
  3. T.C. numaralı Kimlik Fotokopisi
  4. Abone Numarası / Endeks
  5. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 2. LOJMAN
  1. Lojman Tahsis Belgesi
  2. T.C. numaralı Kimlik Fotokopisi
  3. Abone No / Endeks
  4. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 3. İŞYERİ
  1. Kira kontratı (Tapu) Fotokopisi
  2. T.C. numaralı Kimlik Fotokopisi
  3. Abone No / Endeks
  4. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 4. ŞİRKET
  1. Kira kontratı (Tapu) Fotokopisi
  2. Vergi Levhası Fotokopisi
  3. İmza Sirküleri / Kaşe
  4. Abone Numarası / Endeks
  5. Yetki Belgesi / T.C. numaralı Kimlik Fotokopisi
  6. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 5. DERNEK
  1. Kira kontratı (Tapu) Fotokopisi
  2. Dernek Karar Defteri
  3. Dernek Kaşesi
  4. Yetki belgesi
  5. Yetkili T.C. numaralı Kimlik Fotokopisi
  6. Abone Numarası / Endeks
  7. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

 


DİKKAT : Tüm abone tiplerinin devirde sayaç son endeksini okumaları gerekir.

Tüm hakları TİSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına aittir. 2017 ©