Abone Devir İşlemi Abonelik İçin Başvuru Evrakları


 1. MESKEN
  1. Abone Numarası / Endeks
  2. T.C. Kimlik Numarası Yer Alan Kimlik Belgesi
  3. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
  4. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 2. LOJMAN
  1. Lojman Tahsis Belgesi
  2. T.C. numaralı Kimlik Fotokopisi
  3. Abone No / Endeks
  4. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 3. İŞYERİ
  1. Abone No / Endeks
  2. T.C. Kimlik Numarası Yer Alan Kimlik Belgesi
  3. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
  4. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 4. ŞİRKET
  1. Vergi Levhası Fotokopisi
  2. İmza Sirküleri / Kaşe
  3. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
  4. Abone Numarası / Endeks
  5. Yetki Belgesi / T.C. Kimlik Numarası Yer Alan Kimlik Belgesi
  6. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 5. DERNEK
  1. Dernek Karar Defteri
  2. Dernek Kaşesi
  3. Yetki belgesi
  4. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
  5. Yetkili T.C. Kimlik Numarası Yer Alan Kimlik Belgesi
  6. Abone Numarası / Endeks
  7. Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

 


DİKKAT : Tüm abone tiplerinin devirde sayaç son endeksini okumaları gerekir.

Tüm hakları TİSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına aittir. 2019 ©