Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam dolarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte,kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Tüm Hakları Saklıdır 2021© Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.