Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelere 7 gün zarfında borçlarını ödemelerini bildiren ihbarname verilir. 7 günün sonunda borcunu ödemeyenlerin suyu kapatılır ve borcu yasal yoldan tahsil edilir. Tekrar açtırmak isteyen abone Borç Takip servisine borcunu öder.
 
Tüm Hakları Saklıdır 2021© Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.