İKN:2020/549167
İhale Adı:İçme Suyu Arıtma Tesislerinde ve İçme Suyu Depolarında Kullanılmak Üzere Gaz Klor, Sıvı Klor, Poli Alüminyum Klorür veya Poli Alüminyum Hidroksit Sülfat ve Polielektrolit Alımı İşi
İhale Tarihi ve Saati:26.11.2020 11:00
İhale Usulü:19.madde açık ihale

DİĞER İHALELER

Tüm Hakları Saklıdır 2020© Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.