İKN:2020/580775
İhale Adı:Endüstriyel Cep Telefonu Alımı 
İhale Tarihi ve Saati:01.12.2020
İhale Usulü:19.madde açık ihale

DİĞER İHALELER

Tüm Hakları Saklıdır 2020© Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.