İhale Adı: TİSKİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satış İhalesi

İhale Usulü: Kapalı Teklif Usulü

DİĞER İHALELER