İKN: 2022/780417

İhale Usulü: 19 (açık) (e-İhale)

İhale Türü: Mal

İhale Adı: Tiski Genel Müdürlüğünce İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesislerinin Bakım-Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı (PE 100 İçmesuyu Borusu) İşi

İhale tarihi ve saati: 01.09.2022 / 10:00

Açıklamalar: Muhtelif Çaplarda 85.000 Metre PE100 İçmesuyu Borusu Alımı

DİĞER İHALELER