İKN: 2022/949075

İhale Usulü: 19 (açık) (e-İhale)

İhale Türü: Yapım

İhale Adı: Trabzon İlçelerinde Muhtelif Hacimlerde İçme Suyu Depoları Yapım İşi

İhale tarihi ve saati: 10.10.2022 / 11:00

Açıklamalar: Muhtelif ilçelerde 9 adet betonarme içme-kullanma suyu deposu ve maslaklar içerir.

DİĞER İHALELER