İKN: 2022/1116925

İhale Usulü: 19 (açık) (e-İhale)

İhale Türü: Mal

İhale Adı: TİSKİ Genel Müdürlüğünce Kanalizasyon ve İçmesuyu Tesislerinin Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı İşi

İhale tarihi ve saati: 09.11.2022 / 11:00

Açıklamalar: Muhtelif Çaplarda 70.000 metre PE100 İçme Suyu Borusu Alımı

DİĞER İHALELER