İKN: 2023/228720

İhale Usulü: 19 (açık) (e-İhale)

İhale Türü: Mal

İhale Adı: Tesisler Dairesi Başkanlığına Bağlı İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kullanılmak Üzere Poli Alüminyum Klorür veya Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat Alımı İşi

İhale tarihi ve saati: 12.04.2023 / 11:00

Açıklamalar: 1.000.000 Kg Poli Alüminyum Klorür

DİĞER İHALELER