TİSKİ Genel Müdürlüğü Esiroğlu Merkez Laboratuvarına vatandaşlar veya müşteri tarafından getirilen numuneler özel istek, denetim, ithalat, ihracat ve resmi istek nedeniyle alınmakta ve laboratuvarda analizleri yapılmaktadır. Ayrıca istek olması durumunda laboratuvarımız numune alma birimi tarafında da numune alımı hizmeti verilmektedir.
Gerçek veya tüzel kişiler yada kurumlarca elden getirilen bütün deney numunelerinin doğruluğunun, laboratuvarın ve müşterinin çıkarlarının korunması için, numunenin laboratuvara kabulü, kodlanması, talep edilen analize göre örneklenmesi ve ilgili laboratuvar birimlerine gönderilmesi, usulüne uygun olarak taşınması, muhafazası, raporlanması, iadesi ve imhası gibi işlemler Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminde yapılmaktadır.
TİSKİ Genel Müdürlüğü Esiroğlu Merkez Laboratuvarı tarafından denetim veya kontrol amacıyla alınan içme ve kullanım suyu numunelerinden ve şebeke suyu kullanılması durumunda vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda alınan numunelerden ücret alınmaz. Bunun dışında her türlü ihracat, ithalat, resmi istek ve özel istek numuneleri ücretli olup analiz ücretlerinin peşin ödenmesi gerekmektedir. Numunelerin işlemlerinin başlaması için analiz ücretinin TİSKİ Genel Müdürlüğü veznelerine  yatırılması ve okunaklı dekontun Laboratuvarımıza elden veya diğer yollarla ulaştırılması gerekmektedir.
İçme ve kullanma suları için numune talebinde bulunacaklar için; numune miktarı, analiz ücreti, analiz ve raporlama süresi, analiz metodu, metodun akredite olup olmadığı, ölçüm limiti vb konularda bilgi edinme hakkı bulunmaktadır. Bu bilgilere Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi personelinden, kurum internet sayfasından (www.tiski.gov.tr) ve 0462 455 30 81-3081-3082  numaralı telefondan ulaşabilirler.
Numunelerin konulduğu numune şişeleri en az 500 ml olmalı kesinlikle delik, çatlak veya kırık olmamalı ve ağzı tam kapalı olmalıdır. Numune şişesi çatlak, ezilerek deforme olmuş, numuneler analiz için kabul edilmez. Numune kabul kriterleri dışında kalan resmi kaynaklı numuneler reddedilmesi durumunda numune ret tutanağı düzenlenir. Özel istek numunelerinde numune ret tutanağı talep halinde düzenlenir.
Mikrobiyolojik analiz istendiğinde numune steril veya orijinal ambalajda getirilmiş ve en az 500 ml olmalıdır.