İndüktif Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES)
Grafit fırın  Atomik Absorbsiyon spektrofotometresi  (AAS)
İyon Kromotografi cihazı
Spektrofotometreler
Oto Analizör 
Termoreaktör
Klor Ölçüm cihazları
Etüvler
Soğutucular
Vakumlu Buharlı Sterilizatörler
İnkübatörler
Otoklav
Ph Metreler
İletkenlik Ölçerler
Oksijenmetreler
Mikroskop
Su banyoları
Saf Su ve Ultra Saf Su cihazı
Manyetik karıştırıcılar
Hassas teraziler
Çeker Ocak
Dispenserler
Mambran Filtrasyon Sistemi
Digital Büretler
Otomatik Titratör
Otomatik Pipetler
Sıcaklık ve Nem Ölçüm Cihazları
Vakum Pompaları
Buzdolapları
Bunzen bekleri